Hello world!

הנדון :  מרוץ הטכניון השמיני – הנחיות תנועה

 

ביום רביעי, 13/03/24 יתקיים מרוץ הטכניון השמיני, בחסות מנהל התפעול בטכניון ואס”ט.

 

  • בתאריך 13/03/2024  בין השעות 11:00 – 14:30 לא תתאפשר תנועת כלי רכב מכל סוג בכל רחבי הקמפוס וכן לא תתאפשר כניסה ויציאת כלי רכב מהקמפוס לטובת שמירה על ביטחון ובטיחות הרצים.

 

  • לקראת המרוץ, ביום שלישי, 12/03/24, החל משעה 17:00 ועד סיום המרוץ 13/03/24 בשעה 14:30, לא תתאפשר חניה בכביש היורד מכיוון שער נווה שאנן עד לב הקמפוס (רצ”ב מפת חסימות החניה).

 

  • ולמשתתפים במרוץ נאחל:  מרוץ מאתגר.

 

להזכירכם מספר טלפון החירום במוקד הביטחון: 2222